LEASING MYTHS / Những nhầm lẫn về dịch vụ Cho Thuê

Here are some common myths about equipment leasing.

Myth 1: Leasing is more expensive than buying equipment 

Leasing is more expensive than buying equipment Leasing allows you to conserve your cash for better investment or usage rather than spending a huge chunk at one time on equipment. Sometimes the equipment you need is simply too expensive to buy. If you were to pay for all the costs out of pocket, your business may end up asset rich but cash poor.

Myth 2: Leasing is no different from bank financing

Bank financing requires high down payment and longer approval time. It also could place an all asset lien or lines of credit/loans may be tied up. Leasing provides an additional source of capital, leaving your bank lines for short –term working capital needs. It is simple and convenient, and it ensures that you have the equipment when you need it.

Myth 3: Leasing is only restricted to the cost of the equipment

Most of the traditional lease is only restricted to the cost of the equipment. The operating lease we offer not only takes care of the cost of the equipment, but also their initial cost, repair & maintenance cost, insurance costand all other relevant costs. And, it is 100% financing.

Myth 4: Only brand new equipment may be leased

Both new and used equipment can be leased. If you currently own equipment and wish to consider leasing, we can offer to buy back your equipment and lease them back to you. This arrangement will provide you with additional cash you can use for better investment or working capital.

Myth 5: I can only lease certain types of equipment

Almost any type of equipment can be leased. As the business owner, only you know what is best for your business and we see the benefit in providing you with the operating lease of the equipment. We lease any makes and any models of the equipment for long and short term. You can rest reassured that no matter what type of equipment you would like to lease, someone has probably leased it from us before.

Myth 6: All leasing companies are the same

It is important that your equipment company is viewed as a partner to your business. Do they value your time and provide you hassle-free service? At GEVN, we are proud to have more than 20 years of leasing experience and strong customer base to be your best partner by understanding your operational needs and providing you the best services.

 

Dưới đây là một số nhầm lẫn thường gặp đối với dịch vụ Cho thuê Thiết bị

Thứ nhất: Thuê tốn kém hơn mua thiết bị mới

Thuê thiết bị sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền mặt để sử dụng cho những khoản đầu tư hoặc tiêu dùng tiềm năng hơn thay vì phải chi ra một khoản tiền lớn trong một lần. Hơn nữa, thông thường để mua mới Thiết bị là việc rất tốn kém. Nếu bạn chấp nhận trả một khoản chi phí để mua mới, doanh nghiệp có thể có thêm tài sản nhưng lại mất đi một lượng lớn tiền mặt.

Thứ hai: Cho Thuê không khác gì so với Vay Ngân hàng

Vay Ngân hàng đòi hỏi khả năng thanh toán và mất nhiều thời gian thẩm định. Trong khi đó, Dịch vụ Cho Thuê cung cấp một nguồn vốn bổ sung, giúp bạn tiết kiệm dòng tiền để luân chuyển vốn lưu động. Việc Cho Thuê vừa đơn giản, thuận tiện hơn nữa đảm bảo bạn luôn có được thiết bị khi cần thiết.

Thứ ba: Chi phí Cho Thuê chỉ bao gồm giá của Thiết bị

Hầu hết chi phí Cho Thuê thông thường chỉ bao gồm giá của Thiết bị. Tuy nhiên, dịch vụ Cho Thuê vận hành của chúng tôi không chỉ gồm có giá của Thiết bị mà còn kèm thêm chi phí sửa chữa và bảo trì, phí bảo hiểm, thuế đường bộ và tất cả các chi phí khác liên quan đến việc vận hàng Thiết bị đó.

Thứ 4: Chỉ những thiết bị mới đã có thương hiệu mới được cho thuê

Cả Thiết bị mới và đã qua sử dụng đều có thể được cho thuê theo nhu cầu. Nếu bạn đang sở hữu Thiết bị và cân nhắc việc Cho Thuê lại, chúng tôi sẵn sàng gói dịch vụ “Mua và Cho Thuê lại”. Điều này sẽ giúp bạn bổ sung lượng tiền mặt cho các dự án đầu tư tiềm năng hoặc sử dụng làm vốn lưu động.

Thứ 5: Chỉ có thể Cho Thuê một số loại Thiết bị nhất định

Hầu hết các loại Thiết bị thương mại có thể được cho thuê. Là chủ doanh nghiệp, chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn và chúng tôi nhìn thấy lợi ích trong việc cung cấp dịch vụ Cho thuê vận hành. Chúng tôi cho thuê đa dạng các Thiệt bị ngắn và dài hạn. Bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các Thiết bị mà bạn muốn thuê vì chúng tôi đã cho thuê Thiết bị với rất nhiều đối tác.

Thứ 6: Tất cả các Công ty Cho Thuê thiết bị đều kinh doanh như nhau

Điều quan trọng với một công ty Cho Thuê Thiết bị là họ có phải là một đối tác kinh doanh uy tín của bạn hay không? Liệu rằng họ có hiểu rõ giá trị của thời gian vận hành và cung cấp cho bạn các dịch vụ hỗ trợ sự cố ngay lập tức? Tại GEVN, chúng tôi tự hào có hơn 20 năm kinh nghiệm cho thuê và phục vụ khách hàng để trở thành đối tác tốt nhất của bạn bằng cách tìm hiểu nhu cầu hoạt động của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất. 

Copyright © 2014 GOLDBELL EQUIPMENT (VIETNAM) CO., LTD
----------------------------------------