General Information / Thông Tin Chung

Goldbell Equipment Vietnam is the exclusive sole distributor of Mitsubishi Forklift Trucks in Vietnam. Distributing and leasing material handling equipment - Diesel Forklift, Internal Combustion (IC) Engine Forklifts, Electric Forklift vehicles and Electric Reach Trucks.

With over 30 years of experience in Material Handling Equipment, be assured that we will be able to advise which material handling equipment is best suited to your business.

Our wide range of Mitsubishi forklift trucks for sale in Vietnam will be able to cater to all of your material handling equipment needs. Whether you are based in Hanoi, Danang, or Ho Chi Minh City, searching for electric forklift trucks, gasoline forklift trucks, or diesel forklift trucks for sale, Goldbell will be able to assist.

Leasing Mitsubishi forklifts can be an option, depending on your company’s needs and requirements. Some benefits of leasing your material handling equipment from us, includes fixed monthly leasing expenses, improved profitability through asset-light operations, and alternative financing options without utilizing your company’s credit lines with your banks and financial institutions, amongst others.

Our 24-hour state-of-the-art workshop is capable to handle any routine maintenance, major overhauls, and urgent repair work, if needed. Rest assured that you will have a peace of mind when you lease or buy Mitsubishi Forklifts from GEVN.

Our forklift range and load capacities include:

 • Diesel Forklift: 1.5 - 16 tons
 • Gasoline Forklift: 1.5 - 5.5 tons
 • Electric Forklifts: 1 - 3.5 tons
 • Multi-Way Reach Truck
 • Pantograph Reach Truck
 • Order Picker
 • Pedestrian Powered Pallet
 • Platform Powered Pallet
 • Stand-on Powered Pallet
 • Sit-on Powered Pallet
 • Pedestrian Stacker
 • Platform Stacker
 • Platform Stacker
 • Stand-on Stacker
 • Sit-on Stacker
 • End Rider

For more information on our Material Handling Equipment, please click here.

 

Công ty TNHH Goldbell Equipment (Việt Nam) là nhà phân phối độc quyền của Xe nâng Mitsubishi tại Việt Nam. Chúng tôi phân phối và cho thuê thiết bị nâng hạ vật liệu – Xe nâng động cơ Diesel, Xe nâng động cơ đốt trong (IC), và Xe nâng điện.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết bị nâng hạ vật liệu, Quý khách hàng có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ tư vấn loại thiết bị nâng hạ phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

Danh mục rất lớn các loại xe nâng Mitsubishi bán tại Việt Nam sẽ có thể phục vụ cho tất cả các nhu cầu về thiết bị nâng hạ của Quý khách hàng. Dù bạn có trụ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, đang tìm kiếm xe nâng điện, xe nâng xăng/gas, hoặc xe nâng diesel, Goldbell đều có mặt để hỗ trợ.

Việc thuê xe nâng Mitsubishi có thể là một lựa chọn, tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của Quý khách hàng. Các lợi ích của việc thuê thiết bị nâng hạ vật liệu từ chúng tôi bao gồm việc cố định các chi phí thuê hàng tháng, cải thiện lợi nhuận thông qua vận hành cơ cấu tài sản gọn nhẹ, và các tùy chọn tài chính linh hoạt mà không cần sử dụng tới quỹ tín dụng của doanh nghiệp với các ngân hàng và tổ chức tài chính, và những lợi ích khác.

Nhà xưởng hiện đại hoạt động 24 giờ của chúng tôi có khả năng xử lý mọi quy trình bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa lớn, và công việc sửa chữa khẩn cấp, nếu cần thiết. Quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi mua hoặc thuê xe nâng hàng Mitsubishi từ chúng tôi. Chúng tôi là nhà phân phối độc quyền của Xe nâng Mitsubishi tại Việt Nam.

Chúng tôi là nhà phân phối độc quyền của Xe nâng Mitsubishi  tại Việt Nam.

Các dòng xe nâng của chúng tôi gồm có:

 • Xe nâng vận hành bằng dầu Diesel: 1.5 – 16 tấn
 • Xe nâng vận hành bằng xăng/gas: 1.5 – 5.5 tấn
 • Xe nâng vận hành bằng điện: 1 – 4.5 tấn
 • Xe nâng điện đứng lái Multi-way
 • Xe nâng điện đứng lái Pantograph
 • Order Picker
 • Xe nâng bán tự động (dắt bộ)
 • Xe nâng bán tự động (có platform)
 • Xe nâng bán tự động (đứng lái)
 • Xe nâng bán tự động (ngồi lái)
 • Xe Stacker (dắt bộ)
 • Xe Stacker (có platform)
 • Nền tảng Stacker
 • Xe Stacker (đứng lái)
 • Xe Stacker (ngồi lái)
 • End Rider

Để biết thêm thông tin về thiết bị nâng hạ hàng hóa của chúng tôi, xin vui lòng nhấn vào đây.

 

Copyright © 2014 GOLDBELL EQUIPMENT (VIETNAM) CO., LTD
----------------------------------------